Persson & Bergström Förvaltning AB

PB Förvaltning erbjuder tjänster inom fastighetssektorn huvudsakligen i Stockholms- och Mälarregionen. De tjänster som bolaget erbjuder är teknisk och ekonomisk förvaltning av både bostads- och kommersiella hyresfastigheter. För ytterligare information om bolagets tjänster, se vidare under fliken tjänster.

PB Förvaltning grundades 2005 av Tommy Persson och Lars Bergström i samband med att företaget erhöll sitt första förvaltningsuppdrag av Stockholms domkyrkoförsamling. PB Förvaltning har därefter utvecklats och erhållit nya förvaltningsuppdrag av såväl bostadsrättsföreningar som privata fastighetsägare.

Tommy Persson är verksam inom bolaget och arbetar huvudsakligen våra förvaltningsuppdrag. Han har lång erfarenhet av ledande positioner inom såväl allmännyttig som privat fastighetsförvaltning. Tommy Persson kommer närmast från Sundbybergs kommunala fastighetsbolag, Fastighets AB Förvaltaren, där han verkade som marknadsområdeschef för deras kommersiella fastigheter. Dessförinnan arbetade han som fastighetschef inom fastighetskoncernen BroGripen AB.

Lars Bergström är också verksam inom bolaget och arbetar även han med våra förvaltningsuppdrag. Han har en lång erfarenhet inom fastighetsförvaltning som egen företagare för Fastighetsskötsel AB. Lars Bergström grundade Fastighetsskötsel AB 1989 som idag tillsammans med dotterbolaget Fastighetsskötsel Enköping AB har 30-talet anställda medarbetare. Läs gärna mer om Fastighetsskötsel AB på www.fastighetsskotsel.se. Lars Bergström har dessförinnan arbetat inom fastighetsmäkleri, reklam- och bankverksamhet.

Våra kundgrupper är huvudsakligen större och mindre fastighetsbolag, enskilda fastighetsägare och bostadsrättsföreningar.

Vår affärsidé

PB Förvaltning skall erbjuda marknadsledande tjänster inom fastighetsförvaltning till uppdragsgivare med både bostads- och kommersiella hyresfastigheter i Stockholms- och Mälarregionen.

Vår vision

PB Förvaltning skall vara Sveriges marknadsledande tjänsteföretag, som med framstående medarbetare, erbjuder adekvata tjänster inom fastighetsförvaltning av bostads- och kommersiella hyresfastigheter.